Erno Soinila

16.3.2021

|

Kerro itsestäsi

Olen Sörnäisistä kotoisin, tosin enempi on tullut Vantaalla asuttua, opintoaikoina useampi vuosi Tapiolassa ja yksi vuosi on tullut tehtyä tutkijan töitä väitöskirjaa varten Japanissa. Ohjelmoinnin aloitin kahdeksanvuotiaana MikroBitin pelilistauksia koneelle naputellen. Kokemusta on monipuolisesti, viime aikoina erityisesti 3D puolelta ja mobiilikehityksestä C#:lla. Tällä hetkellä syväoppiminen ja sen käytännön sovellukset innostavat eniten, koska niissä tietokoneella tehdään jotain mitä pidettiin vielä muutama vuosi sitten mahdottomana.

Miksi valitsit Circles Consultingin?

Circlesissä viehättää matala organisaatio, mikä mahdollistaa tehokkaan tiedonkulun ja minimoi turhaa pönötystä. Mahdollisuus osallistua päätösten tekoon Circlesin piireissä mahdollistaa itselle tärkeisiin asioihin vaikuttamisen. Myös kannusteet olla laskuttavassa projektissa ovat erittäin motivoivia Circlesillä. 

Mitä odotat Circlesiltä?

Odotan mielenkiintoisia projekteja, joissa pystyn ylläpitämään ja kehittämään osaamistani. Lisäksi odotan oppivani paljon hyvistä yrityksen toimintatavoista läpinäkyvän päätöksenteon ansiosta.

Mitä haluaisit tehdä asiakkaiden kanssa?

Odotan mielenkiintoisia projekteja, joissa ensin palvelumuotoillaan loppuasiakkaan kontekstiin mielekäs ratkaisu hyödyntäen kaikkea saatavilla olevaa tietotaitoa ja vasta kun kaikki tietävät mitä ollaan tekemässä, se toteutetaan ketterillä menetelmillä ammattitaitoisesti. 

Miten näet konsulttien roolin asiakkaan toiminnassa?

Konsulteilla on osaamista vastaavista aiemmista projekteista ja organisaatioista. Asiakkaalle projekti saattaa olla normaalin bisnesalueen osaamisen ulkopuolella. Paras tapa asiakasyritykselle hyödyntää konsultteja on ottaa konsultit mukaan jo aikaisessa vaiheessa palvelumuotoiluun, eikä vasta tekniseen toteutukseen.