Jasmin Niemelä

9.2.2021

|

Kerro itsestäsi

Olen Jasmin Niemelä, “people person” (ystävieni mukaan tämä titteli kuvaa minua hyvin), rekrytoija ja tänä keväänä valmistuva kasvatustieteen maisteri. Opinnoissani olen keskittynyt osaamisen kehittämiseen ja oppimiseen organisaatioissa. Ihmisenä sanoisin olevani välitön ja avoin – small talk ei välttämättä kuulu suurimpiin vahvuuksiini, vaikka olen siinä jo ehdottomasti parempi kuin pari vuotta sitten. Olen myös määrätietoinen ja menen askel askeleelta kohti tavoitteitani. Arvoihini kuuluvat oikeudenmukaisuus, kehittyminen ja ihmislähtöisyys. Koen näiden näkyvän vahvasti kaikessa toiminnassani niin töissä kuin vapaa-ajallakin. 

Miksi valitsit Circles Consultingin?

Valitsin Circlesin, koska sain haastattelussa sellaisen kuvan, että täällä minulla on aidosti mahdollisuus päästä vaikuttamaan asioihin. Haastatteluissa kävi myös selväksi, että Circlesin arvopohja on lähellä omia arvojani. Rekrytointiprosessi oli kaikenkaikkiaan sujuva ja heti ensimmäinen yhteydenotto vakuutti minut siitä, että yritys on valmis joustamaan myös työntekijän suuntaan. Minun kohdallani tämä tarkoitti osa-aikaista aloitusta tehtävässä, jotta saisin graduni valmiiksi ennen kokoaikaiseen työhön siirtymistä. Toisaalta IT-ala on viime vuosina alkanut kiinnostamaan kovasti, kun olen päässyt tutustumaan IT-rekrytointien maailmaan. Tässä mielessä työ Circlesillä on täydellinen paketti: pääsen kehittämään osaamistani mielenkiintoisella alalla, samalla hyödyntäen aiempaa kokemustani rekrytoinnista ja opintojen kautta hankittua ymmärrystä oppimisesta organisaatioissa.

Mitä odotat Circlesiltä?

Odotan, että saan oppia ja kehittyä mielenkiintoisissa tehtävissä. Toisaalta odotan myös sitä, että pääsen antamaan oman panokseni eteenkin rekrytointiin, oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyen. Ja tietenkin yhteistyötä kaikkien nykyisten ja tulevien kollegoiden kanssa!

Miten näet, että Circles erottuu työnantajana työnhakijoille?

Tarkempi kuva tästä varmasti piirtyy, kun aikaa kuluu ja pääsen tutustumaan Circlesiin paremmin. Uskon kuitenkin, että toimintamallimme on työnhakijoille kiinnostava. Rekrytointi ja brändimme työnantajana ovat tietysti myös keskeisessä asemassa. En tiedä onko muilla samaa ongelmaa, mutta brändi sanana ohjaa minut automaattisesti ajattelemaan kiiltokuvaa ja tarkkaan harkittua julkisivua. Ajattelen kuitenkin, että brändin keskiössä tulisi olla se, mitä yritys aidosti on ja haluaa tulevaisuudessa olla. Uskonkin, että viestimällä avoimesti tekemisestämme, arvoistamme ja arjesta Circlesillä, voimme auttaa työnhakijaa arvioimaan olemmeko hänelle sopiva yritys. Uuteen työhön siirtyminen on aina iso päätös, joten meidän tulee tehdä valinnan tekeminen mahdollisimman helpoksi. Näkisin, että kaikki lähtee kohtaamisista, avoimesta keskustelusta ja ratkaisujen etsimisestä yhdessä. 

Miten näet konsulttien roolin asiakkaan toiminnassa?

En ole aiemmin työskennellyt konsultointiyrityksessä, joten varmasti puolen vuoden päästä vastaus tähän kysymykseen olisi hiukan syvällisempi. Tällä hetkellä ajattelen, että konsulttien rooli on tarjota asiantuntemustaan ja näkemystään asiakkaille. Työhön sisältyy asiakkaan kuuntelemista ja ymmärtämistä, ratkaisujen etsimistä ja uusien näkökulmien tarjoamista. Tietysti laadukkaan toteutuksen tekemistä unohtamatta.