Careers
Stories
 • Circles
 • 11.1.2024

EU Data Act - Pikaoppaamme avulla Circles vie yrityksesi menestyksen polulle

Digitaaliteknologian nopeasti muuttuvassa maailmassa on ratkaisevan tärkeää pysyä ajan tasalla sääntelymuutosten kanssa. EU:n uusi data-asetus merkitsee merkittävää käännekohtaa datan käsittelyssä, vaikuttaen siihen, kuinka yritykset Euroopan Unionissa dataa hyödyntävät ja käsittelevät. Tässä artikkelissa pureudumme EU:n datalain ytimeen, tarkastelemme sen vaikutuksia asiakkaillemme ja kerromme, kuinka Circles Consulting voi auttaa yritystäsi navigoimaan näissä muutoksissa.

Mikä on EU Data Act / Data-asetus?

EU Data Act tai EU:n data-asetus on laaja lainsäädäntö, jonka tavoitteena on ohjata datan käyttöä ja saatavuutta Euroopan unionissa. Tämä asetus on keskeinen osa EU:n datan strategiaa, joka tähtää reilun ja avoimen datan saatavuuden takaamiseen, datan siirrettävyyden edistämiseen sekä kilpailukykyisen datamarkkinan luomiseen. Asetuksen keskeisiä elementtejä ovat:

 

 • Datan jakamisen edistäminen yritysten ja viranomaisten välillä.
 • Käyttäjien oikeudet hallita ja päästä käsiksi omaan dataansa.
 • Datan siirrettävyyden helpottaminen eri palveluntarjoajien välillä.
 • Yhteentoimivuusstandardien kehittäminen, mikä mahdollistaa tehokkaamman datan yhdistämisen ja hyödyntämisen eri lähteistä.
 • Pilvipalveluiden sääntely, mukaan lukien toimenpiteet toimittajalukituksen ehkäisemiseksi ja kilpailun edistämiseksi.

 

Miten EU:n data-asetus vaikuttaa Sinuun asiakkaana?

EU:n data-asetus tuo mukanaan sekä haasteita että ennenkaikkea mahdollisuuksia asiakkaille. On tärkeää ymmärtää ja noudattaa uutta sääntelyä sekä myös huomata kuinka nämä voivat tarjota uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lain vaikutukset näkyvät muun muassa:

 

 • Datanhallinnassa: yritysten on mukautettava datanhallintakäytäntöjään vastaamaan uusia standardeja.
 • Liiketoiminnassa: laista voi seurata muutoksia datan keräämisessä, säilyttämisessä ja hyödyntämisessä.
 • Kilpailuedussa: lain tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen voi tuoda kilpailuetua datavetoisilla markkinoilla.

 

Aikataulu

11.1.2024

Asetus astuu voimaan ja 20 kuukauden siirtymäaika alkaa

12.9.2025

Asetuksen yleinen soveltaminen alkaa

12.9.2026

Valmistettavat tuotteet on suunniteltava siten että datan jakaminen on mahdollista. Tämä koskee myös erilaisia liitännäispalveluita.

 

Asetuksen piiriin tulevat tuotteet ja palvelut

 • Verkkoon liitetty tuote (connected product), joka saa, tuottaa tai kerää käytöstään ja ympäristöstään dataa, joka pystyy välittämään tuotteen dataa sähköisen viestintäpalvelun, fyysisen yhteyden tai laiteyhteyden kautta. Tämä kattaa myös muut kuin internetiin yhteydessä olevat laitteet.
 • Tuotteeseen liittyvä palvelu (related service), joka on digitaalinen palvelu tai ohjelmisto, joka on osto-, vuokraus- tai liisaushetkellä liitetty tuotteeseen siten, että verkkoon liitetty tuote ei pystyisi ilman sitä suorittamaan jotain sen toiminnoista, tai jotka valmistaja tai kolmas osapuoli myöhemmin liittää tuotteeseen lisätäkseen, päivittääkseen tai mukauttaakseen verkkoon liitetyn tuotteen toimintoja.

 

Jaettavaksi säädetty data

Datan haltijan eli tyypillisesti tuotteen valmistajan on tarjottava tuotteen ja siihen liittyvien palveluiden käyttäjälle pääsy tuotteen ja palveluiden

 • käytöstä syntyneeseen ja
 • haettavaksi suunniteltuun dataan.

Myös datan tulkitsemiseksi ja käyttämiseksi tarvittava asiaankuuluva metadata on jaettava.

Toisin sanoen jakovelvoite kattaa raakamuodossa olevan datan ja sitä selittävän datan.

 

Data, jota ei tarvitse jakaa

Datan haltijan tuotteen tai sen liitännäispalvelun käyttödatasta tekemät päätelmät, joissa on hyödynnetty erityisesti datan haltijan omia monimutkaisia algoritmeja.

Lisäksi soveltamisalan ulkopuolella:
• Tuotteen käytöstä syntynyt data, jota ei ole valmistajan toimesta suunniteltu siirrettäväksi tai tallennettavaksi tuotteen tai sen komponenttien ulkopuolelle.
• Data, jota verkkoon liitetyt tuotteet tuottavat, kun käyttäjä tallentaa, välittää, esittää tai toistaa sisältöä, joka ei liity tuotteeseen tai liitännäispalveluun ja joka
usein kuuluu teollis- ja tekijänoikeuksien piiriin.
• Data, joka on saatu, tuotettu tai johon on päästy verkkoon liitetystä tuotteesta
tai siirretty sille tallentamista tai muuta käsittelyä varten muiden osapuolten kuin käyttäjän puolesta.

 

Ulkopuolelle jäävät tuotteet ja palvelut

 • Tuotteiden prototyypit

Palvelut, jotka eivät vaikuta tuotteen toimintaan ja joihin ei liity datan tai komentojen siirtoa tuotteelle.
– Esimerkiksi avustava konsultointi, analytiikka tai säännöllinen korjaus ja huolto

 

Datan laatu ja dataan pääsy

Jaettavan datan on oltava käyttäjän saatavilla helposti, turvallisesti ja maksutta kattavassa, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Välitön pääsy tai pääsy pyynnöstä:

 • Käyttäjällä on oltava oletusarvoisesti suora pääsy dataan – tapauksen mukaan ja silloin, kun se on teknisesti mahdollista.
 • Jos data ei ole suoraan käyttäjän saatavilla tuotteesta tai liitännäispalvelusta, on datan haltijan asetettava data käyttäjän saataville tämän pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä ja tarvittaessa, kun se on teknisesti mahdollista, jatkuvasti ja reaaliaikaisesti.

 

Kuinka Circles auttaa yritystäsi?

Circles Consulting on erinomaisessa asemassa auttaakseen yritystäsi selviytymään EU:n data-asetuksen monimutkaisuudesta. Tarjoamme räätälöityä tukea varmistaaksemme, että yrityksesi ei ainoastaan noudata uusia sääntöjä, vaan myös kukoistaa niiden ansiosta. 

Palveluihimme kuuluvat:

 

 • Syvällinen neuvonta: asiantuntijamme tarjoavat kattavaa neuvontaa EU:n datalain vaikutuksista liiketoimintaasi.
 • Räätälöity palvelukehitys: kehitämme lainmukaisia palveluja, jotka tukevat innovaatiota ja sääntelyn noudattamista.
 • Saumaton integraatio: varmistamme, että järjestelmäsi ovat täysin integroituja ja lain mukaisia, mikä mahdollistaa tehokkaamman datanhallinnan ja -hyödyntämisen.

 

EU:n datalaki on merkittävä virstanpylväs Euroopan datapolitiikassa, tuoden mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia. Ymmärtämällä ja sopeutumalla näihin muutoksiin, voit varmistaa, että yrityksesi pysyy kilpailukykyisenä ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia. Circles Consulting on luotettava kumppanisi tässä uudessa datan sääntely-ympäristössä. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää siitä, kuinka voimme auttaa yritystäsi paitsi noudattamaan EU:n datalakia, myös hyödyntämään sitä kasvun ja innovaation lähteenä.

 

Mikäli haluat kuulla lisää EU Data Act:in tarjoamista mahdollisuuksista, ota yhteyttä myynijohtajaamme Thomas Lauroseen, +358 10 3843 330

Voit myös jättää yhteystietosi allaolevalla lomakkeella ja pysyt kuulolla EU Data Actiin liittyvistä tapahtumista ja uutisista Circlesiltä

 

Tämän artikkelin lähteenä on käytetty Teknologiateollisuus ry:n materiaaleja.