Om oss

Vi är fler än en

Circles Consulting är IT-konsulter med expertis.

Vi hjälper våra kunder att hitta rätt i den digitala djungeln, där vi är med under hela resans gång.

Digitala tjänster är vår expertis, där vår passion är att använda vår kunskap för att utveckla våra kunders verksamhet. Våra konsulter har entreprenörsanda samt mångårig erfarenhet inom branschen, vilket resulterar i att även de mest krävande utvecklingsprojekt förs i mål effektivt. Som kund har ni alltid ett eget team hos oss, för att säkerställa en bredd i kunskap och insikter. Ansvaret för ett projekt ligger alltid hos en nämnd konsult. På Circles levererar vi mer än vad vi lovar; varför vi alltid är – fler än en.

Teknologi baserat på behov.

Våra konsulter har utfört olika kundprojekt med i snitt över tio års erfarenhet.

Vi löser våra kunders utmaningar med rätt verktyg och på rätt plattform – med fokus på att hitta den bästa möjliga lösningen för att uppnå satta mål. För oss är vår teknologi det språk som vi använder för att ge uttryck åt våra kunders visioner så effektivt som möjligt.

Vi vill vara med och hjälpa våra kunder hitta rätt väg i deras digitala strategi, via innovationer som banar väg för nya tjänster och produkter för framtiden.

Data för utveckling av förståelse.

Önskan att vilja förstå och bli förstådd är central för mänskligheten – och digitala tjänster.

Digitala tjänster som samlar in och organiserar data för att förbättra och utveckla service samt kundupplevelser, är idag en central roll inom affärsutveckling. Ju snabbare information samlas in, lagras och analyseras – desto snabbare kan den användas för att nå uppsatta mål.

Strategi, styrning, ETL, analysverktyg, maskininlärning och lagring. Vi hjälper våra kunder i alla stadier av informationslivscykeln.

Metoder:snabbare och enklare.

Som digitala konsulter är vår produkt vår erfarenhet och våra arbetsmetoder.

Projekt styrs med erfarenhet och kunskap, där en konsult hittar nya sätt att utföra uppgifter på ett noggrant och effektivt sätt. Med hjälp av dessa insikter och målsättningar, har vi samlat på oss en bredd av kunskap och arbetsmetoder vilka vi delar med våra kunder.

Waterfall, agile och DevOps är självklarheter för oss. Vi hjälper våra kunder att hitta och implementera rätt metoder för att möta deras utmaningar och teknologilösningar i olika stadier av mjukvaruutvecklingens livscykel.